Permohonan KUPTM 2019

Borang permohonan KUPTM ini adalah untuk membantu para pelajar yang berminat untuk menyambung pengajian ke Kolej Universiti Poly-Tech MARA Kuala Lumpur (KUPTM) yang dahulu dikenali sebagai Kolej Poly-Tech MARA Kuala Lumpur (KPTM KL).KUPTM KL adalah salah satu INSTITUSI PENDIDIKAN MARA(IPMa). Permohonan ini adalah untuk sesi MEI 2019 (Foundation,Diploma,Ijazah,Master dan PhD). Mohon isi borang dibawah.

Kepada yang telah memohon KUPTM/KPTM sebelum ini tidak perlu memohon semula. Boleh gunakan data permohonan sebelum ini.

Jika mempunyai sebarang masalah atau pertanyaan berkenaan program boleh email ke mohdfazli@kptm.edu.my, mohdfazli@kuptm.edu.my atau fazli.kptm@gmail.com

Sila isi borang dibawah

Keturunan

Agama


Poskod

Bandar

Negeri

No. Handphone

Keputusan Peperiksaan SPM

Tahun SPM :

Nama Sekolah :

Negeri Sekolah

Jenis Sekolah :

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sejarah

Keputusan Malaysian University English Test (MUET)

Tahun MUET :

Keputusan MUET :

Kelayakan Lain : Sijil,STPM,Matrikulasi,Diploma,Degree,Sijil Profesional,Master,PHD

Kelayakan Tertinggi :

Tahun STPM :

Nama Sekolah :

Negeri Sekolah

Jenis Sekolah :

Pengajian Am
PNGK :

Tahun STAM :

Nama Sekolah :

Negeri Sekolah

Jenis Sekolah :

Pangkat :

Nama Program(cth Diploma in Business) :

Nama Institusi :

Keputusan Akhir (Keseluruhan) (CGPA)

Tahun Graduat :

Level Sijil :

Pilihan Bidang yang diminati

Permohonan saudara/i akan diproses berdasarkan kelayakan akademik saudara/i. Pihak kami akan membantu didalam pilihan kursus saudara/i untuk membolehkan peluang saudara/i ditawarkan ke KPTM lebih tinggi.

Pilihan 1

Pilihan 2

Pilihan 3

Pilihan 4

Pilihan 5

Perakuan Pemohon

*Wajib

*Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan di dalam borang ini adalah benar dan saya bersetuju sekiranya maklumat ini palsu, KUPTM Kuala Lumpur berhak menolak permohonan ini, menarik kembali tawaran atau menamatkan pengajian saya di Kolej Universiti Poly-Tech MARA Kuala Lumpur pada bila-bila masa.”